x
logo

Znaczenie inwestycji

Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole to inwestycja celu publicznego, która ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania południowej Polski. Planowana linia będzie przebiegać przez 14 gmin a jej długość wynosi prawie 110 km. Dodatkowo prowadzone będą prace modernizacyjne odcinka linii 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, w celu zwiększenia przepustowości, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, niezbędną dla rozwoju gospodarki regionu.

Korzyści z inwestycji

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego blisko 5,5 miliona mieszkańców województw śląskiego i opolskiego.
  • Podtrzymanie rozwoju gospodarczego regionu. Duże inwestycje, są przedsięwzięciami wysoce energochłonnymi. Podtrzymanie dynamiki rozwoju gospodarcze regionu, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy, wymaga zapewnienia dostępności mocy.
  • Coroczne zasilanie budżetów gmin podatkiem od nieruchomości.

Inwestycja celu publicznego

Budowa linii 400kV Rokitnica-Trębaczew jest inwestycją celu publicznego, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego. Linia służy przede wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, do których prąd przesyłany jest za jej pośrednictwem. Jednocześnie, jej prawidłowa praca przyczynia się do poprawy funkcjonowania całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom w Polsce.