x
logo

Badania geologiczne

09.01.2023

Badania geologiczne

Szanowni państwo,

pragniemy poinformować, iż zgodnie z sugestiami samych właścicieli oraz w związku z informacjami otrzymanymi od Państwa podczas konsultacji społecznych – terminy badań geologicznych (odwierty geologiczne na działkach, na których planowane jest posadowienie stanowisk słupowych) zostały przesunięte na okres przypadający po pracach żniwnych.

W związku z powyższym, informujemy że Wykonawca prac będzie kontaktował się z właścicielami przedmiotowych działek bezpośrednio bądź telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu prowadzenia prac i dostępu do nieruchomości, oraz ograniczenia potencjalnych ubytków w plonach lub zasiewie. Poniżej przytaczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat prac i przypominamy, iż podobny opis zakresu i charakterystyki robót przesłaliśmy do właścicieli w korespondencji dotyczącej badań geologicznych:

 • Kto będzie prowadził badania geologiczne?

Prace badawcze będą wykonywali specjaliści – geolodzy, działający na zlecenie firmy:

GRINEA Sp. z o. o., ul Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów (Dawniej: ZWSE RZESZÓW Sp. z o. o., ul Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów)

Tożsamość pracowników wykonujących zlecone prace można potwierdzić pod numerem telefonu pełnomocnika Inwestora, podanym poniżej, w ostatnim paragrafie.

 • Na jakiej podstawie będą prowadzone badania geologiczne?

Prace badawcze będą prowadzone na podstawie Państwa zgody lub, w przypadku braku zgody, zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę.

 • Jak wyglądają badania geologiczne? Ile czasu zajmują?

Na każdym projektowanym stanowisku słupa prace związane z wierceniem zajmują z reguły jeden dzień (od 4 do 10 godzin), w ciągu którego wykonuje się 1 lub 2 wiercenia na głębokość od 10 m (przy dobrych warunkach gruntowych) do 20 m (przy złych warunkach gruntowych). Standardowy odwiert nie powinien przekroczyć 12 metrów głębokości.

Dodatkowo jeden dzień (około 6 godzin) potrzebny będzie na wykonanie tzw. sondowania. W przypadku natrafienia płytko na skały może zaistnieć konieczność ponownego przyjazdu do punktu celem poboru rdzenia skał do badań.

Na działce, na której projektowane jest stanowisko słupa, geolodzy pojawiają się więc dwa lub trzy razy, najczęściej w odstępie kilku tygodni. Wykonanie wszystkich badań – na długości całej linii – potrwa kilka miesięcy. Przebieg tych prac jest zależny m.in. od warunków atmosferycznych.

 • Jaka będzie średnica odwiertu?

Będzie to przedział od 5 do około 20 cm. Średnica odwiertu jest uzależniona od sprzętu, którym zostanie wykonane badanie. Po wierceniu i pomiarach, otwór jest zasypywany ziemią z odwiertu.

 • Ile będzie odwiertów na jednym stanowisku słupa?

To zależy od rodzaju słupa, który został zaprojektowany w danym miejscu. Jeśli jest to słup załomowy / mocny – występujący w miejscu, gdzie trasa linii zmienia kierunek, to wykonuje się 2 odwierty na krawędzi i jedno sondowanie. Jeśli jest to słup przelotowy – podtrzymujący linię, o mniejszej podstawie – wykonuje się 1 odwiert i przy odwiercie jedno sondowanie w odległości nie większej niż 2 m od wywierconego otworu.

 • Jak dużo miejsca potrzeba podczas realizacji odwiertów?

Jest to ok 10 m2. Do tej powierzchni trzeba doliczyć miejsce pod samochód i sprzęt oraz drogę dojazdową do miejsca badań.

 • Czy po badaniach geologicznych zostaje coś w terenie (paliki, rury, chorągiewki itp.)?

Zdarza się, że po odwierceniu otworu zostawiany jest palik dla ekipy sondującej, która pojawia się na działce po kilku dniach. Ekipa sondująca po wykonaniu badania wyciąga palik i wówczas na stanowisku nic nie zostaje.

 • Jaki sprzęt będzie używany do badań?

Do sondowania będzie wykorzystywana sonda, która dojeżdża w pobliże miejsca badania samochodem terenowym (sonda przenośna) lub – dla cięższego rodzaju sond – będzie transportowana półciężarówką albo małą ciężarówką, a następnie samodzielnie – na gąsienicach (tylko w nielicznych sytuacjach).

 • W jakich godzinach będą wykonywane prace? Czy będą głośne?

Prace badawcze wykonuje się godzinach 7:00 – 19:00. Przy najczęściej stosowanym wierceniu mechaniczno-obrotowym i sondowaniu w odległości kilku metrów od źródła hałasu występuje hałas o natężeniu około 70-80 dB

 • Do jakiego rodzaju szkód może dojść podczas prac geologicznych?

Przy wjeździe na miejsce badań – jeżeli jest to pole uprawne – może nastąpić częściowe zniszczenie upraw. Jeśli grunt będzie rozmoknięty, mogą pojawić się również koleiny..

W przypadku zniszczeń w pożytkach i uprawach rolnych oraz innych zniszczeń w obrębie nieruchomości, wynikłych bezpośrednio z wykonywania prac związanych z realizacją odwiertu badawczego na nieruchomości, szkody będą pokrywane przez wykonawcę badań w wysokości ustalonej pomiędzy wykonawcą a właścicielem nieruchomości po wykonaniu robót, na podstawie odrębnego porozumienia.

 • Z kim się kontaktować, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości podczas prac geologów?

W sprawie wszelkich pytań, wątpliwości czy obaw, mogą Państwo kontaktować się z przedstawicielem Inwestora :

Łukasz Święs tel. +48 507 014 217, adres e-mail: lukasz.swies@grinea.eu, adres do korespondencji:

GRINEA Sp. z o.o., ul Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów

INWESTYCJA W LICZBACH