x
logo

Zakres inwestycji i przebieg prac

Zakres inwestycji i przebieg prac

„Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole” to inwestycja celu publicznego, która ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania południowej Polski. Planowana linia będzie przebiegać przez 14 gmin a jej długość wynosi prawie 110 km.

Budowa nowej linii pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną, niezbędną dla rozwoju gospodarki województwa śląskiego i opolskiego. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 2028 rok.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 2028 roku.