x
logo

Zakończenie procesu konsultacji społecznych dla zadania „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew-nacięcie linii Joachimów (Rokitnica)-Wielopole”

23.05.2022

Zakończenie procesu konsultacji społecznych dla zadania „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew-nacięcie linii Joachimów (Rokitnica)-Wielopole”

Uprzejmie informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły proces konsultacji społecznych projektu budowy nowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Trębaczew – Rokitnica (Wielopole). Jest to inwestycja celu publicznego, która poprawi bezpieczeństwo zasilania oraz warunki pracy sieci elektroenergetycznej w południowej części kraju.

Proces informacyjno–konsultacyjny został przeprowadzony w jedenastu gminach województwa śląskiego i trzech gminach województwa opolskiego. W jego ramach mieszkańcy złożyli ponad 1449 opinii, pytań i uwag dotyczących inwestycji. Na podstawie otrzymanych informacji, przebieg linii został zoptymalizowany tak, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić oczekiwania mieszkańców. Efektem prac projektowych jest zatwierdzona trasa przebiegu linii, jak i miejsca posadowienia słupów. Z efektami prac projektowych można zapoznać się na interaktywnej mapie dostępnej na stronie internetowej https://budowalinii.pl/rokitnicatrebaczew

Kolejny etap inwestycji to badanie gruntu, na którym mają zostać posadowione słupy elektroenergetyczne. Dlatego z właścicielami nieruchomości, na których projektowane są stanowiska słupowe, skontaktują się w najbliższych tygodniach nasi przedstawiciele. Poinformują o szczegółach planowanych badań geologicznych oraz o ich przewidywanym terminie. Te standardowe pomiary gruntu są konieczne, byśmy zyskali pewność, że wybrane lokalizacje spełniają wymogi techniczne. Po uzyskaniu wyników badań będziemy mogli przejść do następnego etapu prac, jakim są indywidualne rozmowy z właścicielami w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla linii za stosownym wynagrodzeniem.

INWESTYCJA W LICZBACH