x
logo

Spotkania z mieszkańcami gmin Działoszyn, Pajęczno, Popów i Miedźno

14.07.2022

Spotkania z mieszkańcami gmin Działoszyn, Pajęczno, Popów i Miedźno

W ramach przygotowań do modernizacji linii 400kV na odcinku Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów przedstawiciele wykonawcy kontaktują się i spotykają z właścicielami nieruchomości, na których prowadzone będą prace modernizacyjne. Właściciele otrzymują komplet informacji nt. zakresu prowadzonych prac oraz ich przewidywanego harmonogramu.

Kontakty z mieszkańcami oraz z przedstawicielami samorządów, na terenie których będą prowadzone prace (powiat pajęczański – gminy Działoszyn i Pajęczno oraz powiat kłobucki – gminy Popów i Miedźno) przebiegają w bardzo pozytywnej atmosferze i wskazują na duże zrozumienie znaczenia sprawnego przeprowadzenia modernizacji.

Pytania związane z modernizacją odcinka Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów można kierować na infolinię pod numerem telefonu 532 806 583 ((infolinia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 14:00).

 

INWESTYCJA W LICZBACH