x
logo

Śląskie gminy z szansą na dofinansowanie projektów społecznych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają kolejną edycję programu grantowego “Wzmocnij Swoje Otoczenie”

22.03.2023

Śląskie gminy z szansą na dofinansowanie projektów społecznych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchamiają kolejną edycję programu grantowego “Wzmocnij Swoje Otoczenie”

20 marca ruszyła kolejna edycja programu grantowego “Wzmocnij Swoje Otoczenie” dla lokalnych inicjatyw społecznych. Samorządy i ich jednostki organizacyjne (m.in. przedszkola, szkoły, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe mogą otrzymać na swój projekt grant w wysokości do 20 tys. złotych.  

Nabór do tegorocznej edycji programu potrwa do 30 kwietnia. Swoim zasięgiem “Wzmocnij Swoje Otoczenie” obejmie 14 gmin z województwa śląskiego.  

 

Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne oraz zdrowie. Największa szansę na grant mają projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców, które przynoszą trwałą pozytywną zmianę w otoczeniu. Lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. Zł. 

 

– Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” realizujemy na Śląsku już po raz trzeci. Do współpracy i wprowadzenia zmian w najbliższym otoczeniu zapraszamy samorządy, lokalnych liderów i instytucje oraz stowarzyszenia, które realizują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy uda się wprowadzić zmiany, które zaspokoją nie tylko bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata – mówi Rafał Jaros z wydziału komunikacji społecznej PSE. 

 

Inspiracją dla uczestników mogą być pomysły z poprzednich lat. PSE nagrodziły do tej pory w regionie takie projekty, jak: zakup sprzętu do nauki kodowania w szkole podstawowej w Zbrosławicach, utworzenie pracowni kulinarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach, zakup sprzętu do terapii dla osób z problemami neurologicznymi w Jastrzębiu-Zdroju, zakup defibrylatora i umundurowania dla jednostki OSP w Ruptawie, utworzenie centrum kultury i czytelnictwa w Gwoździanach czy przygotowanie jadłodzielni przez GOPS w Godowie. 

 Regulamin programu, zasady zgłoszeń oraz przykładowe projekty z poprzednich edycji programu dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. 

 

INWESTYCJA W LICZBACH