x
logo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

 

Linia 400kV Rokitnica-Trębaczew zlokalizowana jest na terenie województw śląskiego i opolskiego oraz przebiega przez teren 14 gmin: Miedźno, Kłobuck, Opatów, Wręczyca Wielka, Panki, Przystajń, Ciasna, Pawonków, Dobrodzień, Kolonowskie, Zawadzkie, Wielowieś, Zbrosławice, Zabrze

 

Równolegle z budową linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole modernizowany jest odcinek linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów.

Fragment ten (o długości 26,7 km) zlokalizowany jest na terenie województw: łódzkiego (powiat pajęczański, gminy Działoszyn i Pajęczno) i śląskiego (powiat kłobucki, gminy Popów i Miedźno).