x
logo

Badania terenowe związane z inwentaryzacją drzew

06.04.2022

Badania terenowe związane z inwentaryzacją drzew

W związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole” na terenie gmin: Zabrze, Zbrosławice, Wielowieś, Toszek, Zawadzkie, Jemielnica, Kolonowskie, Dobrodzień, Pawonków, Ciasna, Olesno, Przystajń, Panki, Wręczyca Wielka, Opatów, Kłobuck, Miedźno prowadzone są badania terenowe związane z inwentaryzacją drzew w przewidywanym pasie technologicznym projektowanej linii oraz prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, które realizowane są w 2022r.

Prace terenowe wykonywane są przez firmę: Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 30 lok 63, działającą na podstawie zawartej 27 września 2021 r. umowy z PSE S.A.

INWESTYCJA W LICZBACH